Judo – Olimpiadas 2008 – Kazakstán

By | 30/07/2008

Equipo de Judo de Kazakstán para las Olimpiadas 2008

Nombre Sexo Categoria
ABIKEYEVA, Sagat Female -78 kg
IBRAGIMOV, Rinat Male -73 kg
IKHSANGALIYEV, Yeldos Male +100 kg
ISSANOVA, Gulzhan Female +78 kg
KALIYEVA, Sholpan Female -52 kg
NURGAZINA, Kelbet Female -48 kg
URALBAYEVA, Gulzat Female -57 kg
UTARBAYEV, Salamat Male -60 kg
ZHANZUNOVA, Zhanar Female -70 kg
ZHITKEYEV, Askhat Male -100 kg